Met meer dan 20 jaar ervaring in de studentenkotenverhuur zorgen wij voor studentenwoningen die voldoen aan de nieuwste woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode, brandveiligheidsnormen volgens het stedelijk reglement brandveiligheid voor studentenwoningen en de stedebouwkundige voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Antwerpse bouwcode.

Herstellingen en eventuele aanpassingen worden snel en professioneel uitgevoerd.