Met meer dan 20 jaar ervaring in de studentenkotenverhuur zorgen wij voor verschillende studentenwoningen. Onze koten, kamers, studio's en appartementen voldoen aan de nieuwste woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Alle normen voor de brandveiligheid zijn aanwezig volgens het stedelijk reglement brandveiligheid voor studentenwoningen. De studentenwoningen voldoen ook aan de stedenbouwkundige voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Antwerpse bouwcode.

Herstellingen en eventuele aanpassingen voeren professionals snel en vakkundig uit.